Høringssvar fra Bente Konst

Dato: 01.10.2021

Nei takk til dette forslaget.