Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 496336

Dato: 30.09.2021

Jeg støtter ikke overvåking av influensa i MSIS.