Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 293404

Dato: 22.09.2021

Jeg sier nei! Influensa er kommet for å bli. Nå må dere i politikken redusere kontrollbehovet og la folk leve. Dere jobber for oss.