Høringssvar fra Jørn Carel Flatland

Dato: 30.09.2021

Nei, dette er helt unødvendig, og i sterk strid med personvernet.