Høringssvar fra Therese

Dato: 01.10.2021

Som privatperson er jeg sterkt uenig i dette forslaget. Konsekvensene av å knytte alle helsedata til hvert menneske med fokus på analyse og overvåkning oppleves ikke som til det beste for borgerene. Hva da om man får restriksjoner knyttet til seg fordi krysning og innsamling av data benyttes i situasjoner og hensikter utover analytiske data? Det gir ikke noe god følelse av at vi som borgere skal overvåkes på denne måten. Det er etiske elementer involvert i en slik datakontroll og det er vanskelig å reverse knytningene av disse personlige dataene, og jeg tenker de går utover personvernet, så dette er jeg sterkt imot.