Høringssvar fra Marianne Nylund

Dato: 15.09.2021

Nei, til dette hørings forslaget grunnet personvern.