Høringssvar fra Arnfinn Småli

Dato: 07.09.2021

Et absolutt NEI til å få mine persondata lagt ut for et så tøvete ressursbruk som dette. Det bør heller brukes energi til forebygging, som å få folk til å ta inn C- og D-vitaminer, noe som legestanden, ubegripelig nok, er døv for. Ligger dette under samme fritak for omgåelse av grunnloven som den såkalte "frivillige" vaksineringen mot Covid-19? Nå får det være nok.