Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 622111

Dato: 01.10.2021

Det hører ikke hjemme noen sted. Svineinfluensa går nå under som "vanlig" influensa.
korono hører hjemme under luftveisinfeksjon som en influensa. Influensa blir uansett ført i statistikk.