Høringssvar fra Eva Svarverud

Dato: 30.09.2021

Dette lovforslaget må stoppes for enhver pris. Jeg protesterer mot ethvert forsøk på mer overvåking av befolkningen. Jeg tror dette er et skalkeskjul for å overvåke privat personer og organisasjoner mer enn det gjøres i dag.

Jeg ber om at lovforslaget trekkes og aldri mer fremmes.