Høringssvar fra Lise

Dato: 05.09.2021

Det ØNSKES IKKE gitt adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette strider imot personvernet.