Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 276380

Dato: 21.09.2021

Jeg vil si nei til å registrere data om folks sykdommer. Influensa har vært kjent for oss lenge. Dette "vertøyet" kan brukes av mennesker som kan gjennomgå tvang og tyranni. Vi bør holde oss til sunn fornuft, spesielt ettersom nordmennene er en veldig godartet nasjon, og det er ikke nødvendig å innføre lover som i feil hender kan resultere i totalitært styre. Jeg håper, i et land med smarte mennesker, hvor vi fortsjatt nyter demokrati og gjensidig tillitt, kan stole på folk. De får lov å velge selv, om behandling og deling av sentitiv/privat informasjon.