Høringssvar fra Anne Snarud

Dato: 01.10.2021

Dette forslaget må forkastes!

Når man tester en frisk befolkning, som regjeringen Solberg har beordret nå gjennom 18 mnd, får man en hel masse falske positive svar.
Dette har ført til grunnløs frykt og gitt spillerom for overdimensjonerte restriksjoner. Testsvarene, som har blitt kalt "smittede", har blitt misbrukt av både media og regjeringen, og til syvende og sist har det ført til at størstedelen av vår befolkning har latt seg injisere av ikke endelig godkjent medisin.

Å skulle kartlegge enhver person som gjennomgår helt vanlig influensa er galskap!
De langt fleste av oss har immunforsvar som tar seg av de årlige influensa og det får være måte på hvor lenge og for hva regjeringen skal fortsette å sykeliggjøre vår ellers friske befolkning!

Nok er nok.