Høringssvar fra Hildegunn Sortland

Dato: 06.09.2021

Som privatperson set eg meg sterkt i mot dette lovforslaget, då eg meiner det er i strid med borgarar sitt personvern, og i tillegg ei unødig sløsing med fellesskapets ressursar. Vi har akseptert å leve med influensa i alle år, og slik må det fortsatt vere. Dessverre føyer dette lovforslaget seg inn i rekka over andre lovendringar den siste tida, som gjer at Norge minnar mindre og mindre om eit reellt demokrati, og meir og meir om eit totalitært kontrollregime.