Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 794494

Dato: 01.10.2021

Dette forslaget må aldri innføres. Denne type vaksine må straks opphøre den har alt for mange liv på samvittigheten. Det er faktisk bedre at folk dør som følge av naturlige årsaker enn at man tar livet av dem med en sprøyte. Jeg ber dere se inn i deres menneskelige samvittighet og undersøke litt nærmere hva dette forslaget faktisk innebærer. Hvis dere virkelig ønsker å fremme helse i befolkningen er dette forslaget virkelig på villspor. Det er så mange andre viktige ting å ta tak i da og der glimrer dere med deres fravær. Ingenting som tyder på at dere bryr dere om enkelt individet eller samfunnets helse. Politkere som går for et slikt forslag vil bli holdt ansvarlige for den tragedien dette vil medføre i flere tiår frem i tid. Vi bør styres av egne nasjonale lover og tverrfaglig medisinsk ekspertise uten noen form for politiske føringer.

Høringsforslaget er det værste jeg har lest noen gang, skulle tro det var en konspirasjonsteoretiker som ville sette regjeringen i et dårlig lys men det klarer dere fint selv me dette forslaget. Her går dere for katastrofale brudd på menneskets verd og menneskerettigheter og vil ødelegge personvernloven man kan bli målløs av mindre Håper virkelig dere tar til fornuft. HØringsforslaget må forkastes.

Hvis dere er redd og bekymret for at immuniteten i samfunnet er lavere enn normalt så han dere skylde dere selv for å ha påvunget folk å vaske seg i antibac flere ganger daglig, bruke munnbind å få for lite frisk luft i lungene og til cellene, samt mistet sine sosiale og fysiske immunforsterkende kontakter. Dere har rett og slett fratatt folk gode immunforsterkende muligheter og forkastet alle gode helseråd med sensur. Å gå ut i media å si at vaksine er frivillig for i neste setning si at det er en borgerplikt er intet annet enn tvang og det er en skam! Det er helt utrolig hva den sittende regjeringen har funnet på med hjelp av helsedirektoratet og FHI dog med interne uoverenstemmelser men endog. Det hele er helt og holdent surrealistisk. Å teste friske mennesker strider mot all sunn fornuft og medisinskfaglig vitenskap. Alle med normalt folkevett skjønner at dette er feilslått. Vi er mange som undrer oss om hva dette egentlig dreier seg om.

Vi må få ha forkjølelser og influensa uten å bli overvåket og registrert. Denne type overvåking og registrering av personopplysninger MÅ fortsatt være forbudt.

Stemmer NEI til forslaget.