Høringssvar fra Bente

Dato: 08.09.2021

Nei til registrering av naturlige sjukdommar. Menneskekroppen består av bakterier og virus, uten desse kan ikkje mennesket eksistere. Det trengs ingen omfattande registrering, og arkivering for det naturlige. Me er frie mennesker, og kvart individ eig sin eigen kropp! Frihet er vår suvirene fødselsrett, og den kan ingen ta ifrå oss. Eg seier eit tydelig NEI til at forkjølelse og influensa skal sjukeliggjerast, og myndighetene har ingen rett til å ta patent og registrering på desse.

Sett ein stopp for utrullinga av 5G-nettet, då dette er godt forska på, og dokumentert, er skadelig for alt liv!