Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 411404

Dato: 30.09.2021

Dette er jeg imot. Det bryter mot mitt personvern og Grunnoven.