Høringssvar fra Karina Myuller

Dato: 30.09.2021

Dette er jeg imot. Det bryter mot mitt personvern og Grunnloven.