Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381196

Dato: 30.09.2021

Stopp testing og vaksinering