Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 462196

Dato: 03.09.2021

En slik form for overvåkning og lagring av personlige og sensitive data må forbys. Vi går over en terskel som fort kan ha iversibelt utfall, og vil gjøre mer skade enn nyte. Personvern er viktigere enn mest mlig lagring av folks data.