Høringssvar fra Helge Ottesen

Dato: 07.09.2021

Siden når ble det greit og innenfor å registrere influensa??

Dette er ikke greit og kommer heller aldri til og bli det.

Det er en del av livet og dere politikere kan ikke leke gud ovenfor befolkningen.

Influensa er en naturlig del av livsløpet til de aller fleste, den kommer hvert år og det er ingenting dere skal tro dere kan tukle med