Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 728302

Dato: 01.10.2021

Jeg er I MOT dette lovforslaget, fordi det bidrar til en sykeliggjøring av helt vanlige mennesker og av en sykdom som vi har levd med i alle år. Det baner veien for et overvåkingssamfunn vi ikke vil ha og er med på å opprettholde testtyranniet folket er blitt terrorisert med nå i over 1,5 år.