Høringssvar fra Joacim svingen

Dato: 05.09.2021

På tide at vi bare lærer oss å leve med det som finnes av virus og bakterier. Det er den eneste og beste måten for det menneskelige immunforsvaret og bygge opp motstandsdyktighet.