Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 507158

Dato: 30.09.2021

Nei til overvåking og lagring av prøvesvar/ influensaopplysninger med tilhørende fødselsnr i MSIS.