Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 477298

Dato: 30.09.2021

Å anvende overvåking av et virus som defineres som et sesongvirus er ikke en legitim framgangsmåte da det vil skape en presedens hvor friske mennesker sykeliggjøres framfor å beskytte de sårbare i samfunnet.

Sykdom og død er naturlige og nødvendig prosesser vi kan beskytte oss mot ved å fremme et naturlig immunforsvar.

Å bruke sykdom til å gjennomføre en skjult implementering av et overvåkningssamfunn er ikke en akseptabel utvikling av det norske samfunnet og krenker enkeltindividets autonomi over egen kropp.

Sier derfor nei til innføring av denne loven.