Høringssvar fra Morten Jensen

Dato: 01.10.2021

Lovforslaget er et steg på veien langt utover informert samtykke, GDPR og innebærer sykeliggjøring av befolkningens helse. Det leder fokus til det patologiske, og glemmer det salutogene.

Det kan også lede til enda mer vaksinetvang for individet og til å ta flere influensavaksiner og kombinasjoner av vaksiner årlig. Det er ikke bra og ikke i tråd med GDPR regler. Hvordan kan disse dataene koblet til personnummer slettes? Det virker som det handler mer om kontroll og makt enn et reellt behov.

Mennesker og befolkningen har i alle år levd med nærhet til virus, bakterier og mikroorganismer. Uten nærhet til disse vil menneskets naturlige immunforsvar svekkes og liv vil gå tapt. Det er ikke fremlagt god nok dokumentasjon på at dette lovforslaget gjør mer nytte enn risiko for overvåkning og sykeliggjøring av befolkningen. Det er et stort overtramp mot personvern (data kan da heller ikke slettes av individet med personnummeret). Denne lovendringen kan potensielt føre til å endre influensaen sin definisjonen til å bli en såkalt ''allmenfarlig smittsom sykdom'', noe som igjen kan føre til at myndigheter kan påføre befolkningen ''pandemi'' tiltak regelmessig. Er vi på vei inn i et overvåkingssamfunn der personvern og grunnleggende menneskerettigheter må vike? For hva, sykeliggjøring og diktatur? Hvor fokus blir på sykdom istedenfor helse og naturlig immunitet. Dette er skremmende og kan i verste fall brukes til noe som går langt utover det som er nødvendig.

Vi trenger ikke mer overvåking og registrering av befolkningens helsetilstand. Influensa er ingen global trussel mot folkehelsen og trenger ingen registrering. Det siste året har drevet oss inn i et helsetyranni, og foreliggende lovforslag styrker diktaturet. Dette er også unødvendig sløsing med fellesskapets ressurser, for ikke å nevne ett grovt overtramp av den enkeltes personvern. Influensa har alltid vært her, og kommer alltid til å være her, man kan ikke vaksinere den bort, man kan ikke " slå ned smitte", men man kan tydeligvis overkjøre menneskers rettigheter i denne kampen.

Ressurser må isteden brukes til å forebygge sykdom og styrke befolkningens naturlige immunitet ved informasjon om fysisk aktivitet, naturlige supplement for helse, kosthold, levevaner og stressfri livsstil. Styrk kunnskap bland leger og helsepersonell i hvordan enkeltindivider kan ta økt ansvar (empowerment) for egen helse gjennom kosthold, supplementer, livscoaching og stressfri livsstil. Bidra til å fjerne mva avgift og gi støtte til de som velger på naturlig forebygging innen alternative helsebehandlinger for å få orden på sin helse. Det er viktigere å sette inn ressurser til forskning hvor vi kan bevise at et sterkt immunforsvar beskytter mot ytre utfordringer som virus, stress, underernæring, medikament bivirkninger og forgiftninger. Vær genuint opptatt av helse og livskalitet og viljen til å finne bakenforliggende årsak til problemene enn å bare få opp smittetallet.

Lovforslaget bør forkastes.