Høringssvar fra Erik Bjørnbeth

Dato: 21.09.2021

Nei til denne lov