Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 518342

Dato: 30.09.2021

Nei Dette samtykker jeg overhode ikke! Dette er brudd på menneskerettigheter!