Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 741233

Dato: 01.10.2021

Hei,
Mennesker har i millioner av år levd i de samme miljøene som virus, bakterier og mikroorganismer. Dette må vi fortsette med, uten nærhet til disse, vil immunforsvaret svekkes, og liv vil gå tapt. Bakterier og "bassilusker" er en del av vår hverdag. Dette lever i kroppen vår, og menneskene må ha dette for å leve.
Det er totalt fravær av evidensbasert dokumentasjon som støtter at vi kan vinne noe som helst ved å innføre et slikt regime.
Norge og norske folk fortjener nå å slippe den sykeliggjøringen.
Forslaget overstyrer personvernet, GDPR og hindrer at borgere kan få slettet deres ytterst personlige helseopplysninger. Oppsummert er forslaget enda en nedgradering av mennesker. Borgere må få tilbake et naturlig og helsefremmende liv i fravær av diktater som tvinger de til å være digitaltstyrt og utsatt for press til å delta i medisinske eksperimenter.
Medisinske eksperimenter på mennesker er en forbrytelse mot menneskeheten.
Vi har influensa hvert år, og nå heter det influensapandemi. Dette er snakk om penger, politikk og penger, penger, penger. Galskap!