Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 30.09.2021

Høringssvar fra St. Olavs Hospital

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller.

Slik St. Olavs Hospital forstår dette innebærer endringen i MSIS-forskriften ikke noen ekstra registrering eller ekstra rapportering hverken fra lab eller helsepersonell.

St. Olavs Hospital støtter nyttevurderingen og støtter at MSIS-forskriften endres som foreslått.

Frode W. Gran

Hans-Johnny S. Nilsen

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital HF