Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 297333

Dato: 22.09.2021

Reagerer negativt på følgende høringsforslag på bakgrunn av menneskerettigheter og norsk grunnlov. Dette er ikke akseptabelt.