Høringssvar fra Ingjerd Stjern

Dato: 02.09.2021

Nei, til dette forslaget!