Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 598256

Dato: 30.09.2021

Nei til endring i overvåkningen av influensa i MSIS