Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 587292

Dato: 30.09.2021

Nei til dette forslaget, da det vil bety en grov inngripen i suverene borgeres personvern - samt en ren sløsing med fellesskapets midler.