Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 278438

Dato: 21.09.2021

Jeg er sterkt imot dette forslaget.