Høringssvar fra Lisbeth Graaberget

Dato: 30.09.2021

Det kan se ut som myndighetene har "klare hensikter" med total overvåking, uten tanke på hverken personvern eller rettigheter og jeg ser på dette høringsforslaget i klar sammenheng med høringsforslaget om forlengelse av smittevernloven frem til 1. juli 2022.

Ordbruken "en evetuell influensapandemi" smaker det en "smule emment" av, spesielt med tanke på WHO's endring av begrepet pandemi like i forkant av svineinfluensaen i 2009. I realiteten kan WHO erklære "alt og ingenting" som en pandemi, noe vi har fått merke de siste 18 måneder.

DØD-DØD-DØD forå skremme opp befolkningen, så SMITTE-SMITTE-SMITTE for ytterligere skremsel - med meget god drahjelp av media. Så VAKSINE-VAKSINE-VAKSINE - som hele tiden har vært MÅLET.

Hva er det myndighetene venter for kommende influensasesong, som vil være langt verre enn de sesongene vi unektelig har hvert eneste år?

Kan det være at myndighetene innser at resultatet av massevaksinering kan ende i "Antibody-Dependent-Enhancement"? Hvordan vil de fullvaksinerte reagere på et villvirus? Det har man sett resultater av siden 2003 i forsøkene på å lage en Coronavaksine, alle forsøkene har endt med dyreforsøket, med det resultat at forsøksdyrene utviklet alvorlig sykdom og/eller død.

Jeg er uansett sterkt i mot overvåking av dette slaget og jeg er sterkt i mot at myndighetene totalt har glemt hva demokrati og menneskerettigheter betyr.

Dette har vært 18 måneder som har vært svært ødeleggende for svært mange, uten at myndighetene har tatt seg bryderiet med konsekvensutredninger, men bare kjørt på med det ene tiltaket etter det andre, hvor logikken har vært svært fraværende.

Mitt svar er derfor NEI til overvåking.