Høringssvar fra Rita butterworth

Dato: 24.09.2021

Det er ubekribelig at dere ønsker og ta inn i fluensa og behandle den som en sykdom med rapporterings plikt - hvilke grunnlag er det som tilsier at vi skal nå behandle influensa hvor det er behov for å kartlegge personer med influensa - hvilke kost nytte er dette for samfunnet ? Influensa har vi hatt igjennom alle tider uten at det er grunn for og vite hvem som er smittet - eller at vi skal teste for og se om vi har det. Jeg seg at dere har blandet covid og influensa under denne 'pandemien' Under covid-19-pandemien er laboratoriepåvist influensa i MSIS-forskriften blitt inkludert som et covid-19-relatert prøvesvar hvor direkte identifiserbare kjennetegn kan beholdes for både påvist og ikke-påvist influensa. Hjemmel for lagring av direkte identifiserbare kjennetegn er midlertidig og opphører 23. juni 2022. jeg kan ikke se at det er noe som tilsier hvorfor dette i det hele tatt er gjort og jeg stiller spørsmål om pcr testen i det hele tatt kan påvise covid da det er virus som ikke har blitt isolert.

unasett er det absolutt ingen grunn for og gjøre influensa rapportering pliktig - det har ingen helse gevinst for samfunnet -