Høringssvar fra Cathrine Berge

Dato: 06.09.2021

Nei. Dette kan ikke vedtas iht lov om personvern