Høringssvar fra Ann C. Hansen

Dato: 21.09.2021

NEI DETTE STØTTES IKKE !! Selvbestemmelsesrett/autonomi innen medisin betyr frihet til å treffe valg av betydning for eget liv og egen helse. Det er den enkelte pasient som bestemmer om han eller hun vil ha den helsehjelpen som tilbys. Pasientens selvbestemmelsesrett er også betegnet som pasientautonomi. Vi har en grunnlov med nedskrevet menneskelige rettigheter, nå må det bli slutt på diktatur og overvåk! Vi er frie mennesker, min kropp og mitt valg!