Høringssvar fra Geir Hanssen

Dato: 07.09.2021

Kan ikke se at det er aktuelt med enda flere overvåkningsmuligheter og overhodet ikke noe lagring av hva folk har hatt av sykdommer.

Nei til denne loven.