Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 951922

Dato: 06.09.2021

Nei, nå må det være nok!

Virus og bakterier er en del av livet, inkludert influensa-viruset.
Samfunnet har endret seg totalt de siste 18 mnd, og ikke til det bedre. Det er på tide at vi får begynne å leve igjen, ikke bare overlever.