Høringssvar fra Randi Johnsen Eikevik

Dato: 01.10.2021

Uvitenskapelig forslag dette som foreligger.

Vi må slutte å fjerne oss fra naturen og det naturlige.
Ingen overlever dette livet, og vi er avhengige av virus.
La muterbare virus være, eller gå inn i historien som de største profittmakerne uten vitenskapelig forankring.
Stopp også vaksinering og spredning av muterbare virus- lytt til faglige råd.

Utkast til lovforslag som er utsendt til høring kan ikke tiltres.