Høringssvar fra Kristin M. Løseth

Dato: 30.09.2021

Jeg ønsker med dette å uttrykke stor bekymring for å inkludere influensa i sykdomsgruppa A i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer, noe som vil gi tilgang til tettere overvåking av sykdommen. Dette åpner for å regulere samfunnet på en veldig uhensiktsmessig måte med nye nedsteninger og isolasjon av mennesker, noe man i dag vet har veldig uheldige konsekvenser på både indvid- og samfunnsnivå. Influensa er en sykdom de fleste kan tåle å gjennomgå. Ved å øke fokus på smitteovervåking vil man dessuten få en sykeliggjøring i samfunnet av en sykdom vi har levd med i alle år uten store problemer for helsevesenet. Jeg vil herved si et klart og tydelig NEI til endringen i Meldingssystemet.