Høringssvar fra Rebecca Wolsdal

Dato: 01.10.2021

Hvor er personlig frihet og rett til privatliv i dette forslaget?
Det er IKKE greit å ha register hvor enkeltpersoner blir overvåket pga av et prøvesvar.

Det er forståelig at man ønsker å kontrollere virus/influensa og smittsomme sykdommer men vi er omgitt av bakterier og virus hele tiden, det er med på å gjøre oss til mennesker. Menneskelivet er ukontrollerbart og å begynne med overvåking og registrering av mennesker er en direkte inngripen på menneskerettigheten til privatliv.