Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 169257

Dato: 08.09.2021

Nei takk, det må være måte på. Sett inn kreftene deres på å sette mennesker, og særskilt de unge, i stand til å takle livets slag og spark.