Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 167140

Dato: 08.09.2021

Event 201 øvelse på coronavirus okt 2019 John hopkins university.

Spars pandemi. forventet ny pandemi 2025- 2028. John hopkins university.

Noe lukter muggen.