Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 775407

Dato: 01.10.2021

det feil, det er uvitenskapelig og mot menneskerettigheter. De er vitenskapelig basert ekte leger.

Global Covid Summit (doctorsandscientistsdeclaration.org)