Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 852020

Dato: 06.09.2021

NEI - til endring i overvåkningen av influensa i MSIS.