Høringssvar fra Brit Bergerud

Dato: 30.09.2021

Jeg sier NEI til at det skal lagres prøvesvar for Influensa (positive og negative) med tilhørende fødselsnummer i meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Brit Bergerud