Høringssvar fra Morten Louis Johnsen

Dato: 04.09.2021

Sier nei til dette forslaget.