Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 160372

Dato: 08.09.2021

Vi må tåle at det tidvis kommer influensa UTEN at vi må sette inn ekstra tiltak.